Misja

Tworzenie trwałych wartości dodatnich z szacunkiem dla człowieka, środowiska naturalnego przy zachowaniu norm etyki biznesowej.